Đại lý

Chính sách Đại Lý Từ 01/01/2019

Với sự phát triển không ngừng về chất lượng và sự lớn mạnh của thương hiệu Nước hoa Dubai trong và ngoài nước, Nước hoa Dubai liên tục tìm kiếm các đối tác bán hàng tham gia phân phối các sản phẩm của Nước hoa Dubai trên mọi miền tổ quốc.

Chính sách Đại Lý

Với sự phát triển không ngừng về chất lượng và sự lớn mạnh của thương hiệu Nước hoa Dubai trong và ngoài nước, Nước hoa Dubai liên tục tìm kiếm các đối tác bán hàng tham gia phân phối các sản phẩm của Nước hoa Dubai trên mọi miền tổ quốc.

Tuyển dụng đại lý

Với mong muốn mở rộng phát triển hệ thống đại lý - khách buôn Nước hoa Dubai trên toàn quốc, chúng tôi cần tìm và hợp tác với tất cả các bạn có kinh nghiệm bán hàng.